CONOSUD
Associació de Coooperació Internacional Nord-Sud
  > Pàgina d’inici > ¿Qui som?  
CatalàEspañol

 

 

L’Associació de Cooperació Internacional Nord-Sud (CONOSUD) és una organització sense ànim de lucre que, des de la seva identitat de ciutadania crítica amb un compromís cívic i solidari, treballa per la promoció del desenvolupament humà integral (amb els seus components socials, de gènere, culturals, econòmics, ecològics i personals).

MISIÓ

A l’àmbit de la cooperació al desenvolupament realitzem ajuda i cooperació tècnica i econòmica amb les persones i organitzacions socials del Sud.

Volem sensibilitzar la ciutadania del Nord sobre els desequilibris de les relacions polítiques i econòmiques, entre el Nord i el Sud, causants de la pobresa i la marginalitat de milions de persones.

Potenciem una base social activa e informada, que exerceixi aquest compromís cívic i solidari al món globalitzat i que formuli propostes d’intervenció al Sud i al Nord.

VISIÓ

Les persones que constituïm CONOSUD volem ser reconegudes com a una ONG :

 • Que pertany als moviments socials que treballen per tal que sigui possible un altre món, per una altra economia mundial.
 • Que decidim els nostres objectius i prioritats amb independència de qualsevol poder extern.
 • Que construïm les relacions polítiques i socials entre el Nord i el Sud basades en el aprenentatge mutu, en el intercanvi d’experiències i mitjans que ajudin a la construcció d’un món basat en relacions cooperatives, solidàries i equitatives.
 • Que pretenem tenir fortalesa social i institucional per aconseguir incidència política i social en el nostre àmbit d’actuació.
 • Amb persones corresponsables i compromeses amb el projecte comú, que participem en el funcionament de l’Associació, des d’una actitud crítica i constructiva, per i per a l’emancipació humana.

VALORS

 • La justícia per retornar a les persones la capacitat de decisió sobre la seva pròpia vida i el seu propi desenvolupament.
 • L’equitat per eliminar les desigualtats econòmiques i socials entre pobles, comunitats, col·lectius i persones i permetre el desenvolupament humà integral.
 • La solidaritat entre els col·lectius humans en la seva lluita per un món millor i més just, especialment en els moments difícils.
 • La transparència en la gestió de l’organització i en les nostres relacions amb el Sud.
 • La responsabilitat en el judici que mereixin els nostres actes davant la societat.
 • La implicació individual i col·lectiva en les tasques de l’Associació.